Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού, για την θέση του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Ι.Ε. (DPO)

Αναδημοσιεύουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ε.Ι.Ε. με την εξής παρατήρηση. Πριν απευθυνθεί το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής σε εξωτερικό ΥΠΔ, δεν φαίνεται να έχει απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του ή έστω προς υπαλλήλους άλλων Φορέων του Δημοσίου Τομέα, προκειμένου να αναλάβουν τη θέση με απόσπαση/μετάταξη.

Νόμιμη η καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκπαιδευτικών και μαθητών ιδιωτικών σχολείων στο MYSCHOOL. Απερρίφθη από την ΑΠΔΠΧ καταγγελία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων

Απορριπτική απόφαση της ΑΠΔΠΧ (αρ. 10/2019) στην αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/7646/23.11.2016 καταγγελία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων σχετικά με την καταχώριση δεδομένων μαθητών/γονέων-κηδεμόνων και εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων στην ενιαία κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠΠΕΘ με την ονομασία «MySchool»

Πόσο εναρμονισμένη με τον GDPR είναι η ΔΙΑΥΓΕΙΑ;

Αναδημοσιεύουμε το από 14.6.2018 άρθρο του Ν. Λαμπρόπουλου από την ιστοσελίδα euractiv.gr το οποίο παραμένει επίκαιρο ένα χρόνο μετά την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων έχει σίγουρα δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα σε όσες επιχειρήσεις διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα. Από πολυεθνικούς κολλοσούς όπως το facebook μέχρι τη μικρότερη επιχείρηση, όλοι καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Απόφαση υπ' αρίθμ. 11/2019 της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τα μηνύματα για «συγκατάθεση με βάση τον GDPR»

Με βάση το ιστορικό της υπόθεσης και το σχετικό νομικό πλαίσιο, η Αρχή διαπίστωσε παράβαση του ν.3471/2006 διότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας πραγματοποίησε αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων στον τηλεφωνικό αριθμό του καταγγέλλοντος, παρότι ο καταγγέλλων δεν παρείχε τη συγκατάθεσή του στο από 24/5/2018 μήνυμα, και παρά τις ενέργειες αντίταξης στην οποίες προέβη.

25 Μαίου 2019 - Ένας χρόνος ΓΚΠΔ - Απολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε έρευνα-απολογισμό και ένα σύντομο ενημερωτικό video. Συνοπτικά, αναφέρει στην έρευνα του ότι, με την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ, οι διασυνοριακές υποθέσεις άρχισαν να καταγράφονται στο μητρώο υποθέσεων του ΕΣΠΔ, οδηγώντας σε συνολικά 446 διασυνοριακές υποθέσεις. 

Δελτίο Τύπου της ΑΠΔΠΧ ενόψει της επετείου του ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)

Ενόψει της 25.5.2019, δηλαδή της επετείου του ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), η Αρχή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή των υπευθύνων επεξεργασίας του Δημοσίου Τομέα (υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ανεξάρτητες Αρχές, κ.λπ.) στην τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ.

Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών: "Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"

Κατατέθηκε και ψηφίστηκε, την Τρίτη 23-4-2019, η υπ' αρίθμ. 2133/242 22.4.2019, τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα". Η τροπολογία, όπως κατατέθηκε, βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο καθώς και ως κείμενο κατωτέρω.

GDPR και πειθαρχικές κυρώσεις: Πότε επιτρέπεται η ανάρτηση στο διαδίκτυο των ονομάτων πειθαρχικώς τιμωρηθέντων

Με την υπ' αριθμ. 46/2019 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) σχετικά με το εάν υπό το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς επιτρέπεται η δημοσίευση Δημόσιας Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία θα αναφέρει επιβληθείσες πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς και τα ονόματα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τους οποίους αφορούν οι κυρώσεις.