Ε-Government Forum 2019 - Εισηγήσεις ΥΠΔ Φορέων του Δημοσίου Τομέα στη συνεδρία "Θεσμικές και λειτουργικές παρεμβάσεις για την Ψηφιακή Ασφάλεια στο Δημόσιο Τομέα"

Διοργανώθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου, στο Ξενοδοχείο Titania, το 9ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, e-Government Forum, με κύριο θεματικό άξονα:«Ο Ψηφιακός και Διοικητικός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα μπροστά στις απαιτήσεις της Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών» και πληθώρα εισηγήσεων σχετικά με τον ΓΚΠΔ.

e-Government Forum 2019 «Ο Ψηφιακός και Διοικητικός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα μπροστά στις απαιτήσεις της Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών»

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στο Ξενοδοχείο Titania (Λεωφ. Πανεπιστημίου 52, Τ.Κ. 10678, Αθήνα) διοργανώνεται το 9ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης e-Government Forum με κύριο θεματικό άξονα: 

«Ο Ψηφιακός και Διοικητικός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα μπροστά στις απαιτήσεις της Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών»

To 9ο e-Government Forum 2019 χωρίζεται στις εξής διακριτές συνεδριάσεις με ενδεικτικές ώρες διεξαγωγής:

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Υποχρεωτικός ο ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και η ενημέρωση των υποκειμένων πριν τη διαβίβαση απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 28.477 συνταξιούχων

Δημοσιεύθηκε η υπ΄ αρίθμ 7/2019 γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του ΝΣΚ όπου για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και της υποχρέωσης και των δυο εμπλεκόμενων Φορέων (Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΕΦΚΑ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ) να ορίσουν ΥΠΔ.

Περί διαπίστευσης, πιστοποίησης, επιμόρφωσης, συμμόρφωσης

Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 είχε, ήδη από τις 6 Φεβρουαρίου 2018, υιοθετήσει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης και είχε επισημάνει ότι η πιστοποίηση θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ευθύνης των Υ.Ε. και των Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων.

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα

Επιστολή του Προέδρου της ΑΠΔΠΧ προς τον Πρόεδρο της Βουλής, με την παράκληση να διαβιβαστεί στα κόμματα που εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα ενόψει των επικείμενων εκλογικών διαδικασιών του Μαΐου.

Ποιοί Είμαστε

Ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) είναι υποχρεωτικός για κάθε οργανική μονάδα του Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με το άρ. 37 του  Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Σύμφωνα με την α’ περίπτωση ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Υ.Ε.) και ο Εκτελών την Επεξεργασία (Υ.Ε.) ορίζουν ΥΠΔ όταν η επεξεργασία διενεργείται από Δημόσια Αρχή ή Φορέα.