Απόφαση υπ' αρίθμ. 11/2019 της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τα μηνύματα για «συγκατάθεση με βάση τον GDPR»

Με βάση το ιστορικό της υπόθεσης και το σχετικό νομικό πλαίσιο, η Αρχή διαπίστωσε παράβαση του ν.3471/2006 διότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας πραγματοποίησε αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων στον τηλεφωνικό αριθμό του καταγγέλλοντος, παρότι ο καταγγέλλων δεν παρείχε τη συγκατάθεσή του στο από 24/5/2018 μήνυμα, και παρά τις ενέργειες αντίταξης στην οποίες προέβη.

25 Μαίου 2019 - Ένας χρόνος ΓΚΠΔ - Απολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε έρευνα-απολογισμό και ένα σύντομο ενημερωτικό video. Συνοπτικά, αναφέρει στην έρευνα του ότι, με την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ, οι διασυνοριακές υποθέσεις άρχισαν να καταγράφονται στο μητρώο υποθέσεων του ΕΣΠΔ, οδηγώντας σε συνολικά 446 διασυνοριακές υποθέσεις. 

Δελτίο Τύπου της ΑΠΔΠΧ ενόψει της επετείου του ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)

Ενόψει της 25.5.2019, δηλαδή της επετείου του ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), η Αρχή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή των υπευθύνων επεξεργασίας του Δημοσίου Τομέα (υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ανεξάρτητες Αρχές, κ.λπ.) στην τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ.

Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών: "Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"

Κατατέθηκε και ψηφίστηκε, την Τρίτη 23-4-2019, η υπ' αρίθμ. 2133/242 22.4.2019, τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα". Η τροπολογία, όπως κατατέθηκε, βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο καθώς και ως κείμενο κατωτέρω.

GDPR και πειθαρχικές κυρώσεις: Πότε επιτρέπεται η ανάρτηση στο διαδίκτυο των ονομάτων πειθαρχικώς τιμωρηθέντων

Με την υπ' αριθμ. 46/2019 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) σχετικά με το εάν υπό το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς επιτρέπεται η δημοσίευση Δημόσιας Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία θα αναφέρει επιβληθείσες πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς και τα ονόματα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τους οποίους αφορούν οι κυρώσεις.

Ε-Government Forum 2019 - Εισηγήσεις ΥΠΔ Φορέων του Δημοσίου Τομέα στη συνεδρία "Θεσμικές και λειτουργικές παρεμβάσεις για την Ψηφιακή Ασφάλεια στο Δημόσιο Τομέα"

Διοργανώθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου, στο Ξενοδοχείο Titania, το 9ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, e-Government Forum, με κύριο θεματικό άξονα:«Ο Ψηφιακός και Διοικητικός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα μπροστά στις απαιτήσεις της Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών» και πληθώρα εισηγήσεων σχετικά με τον ΓΚΠΔ.

e-Government Forum 2019 «Ο Ψηφιακός και Διοικητικός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα μπροστά στις απαιτήσεις της Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών»

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στο Ξενοδοχείο Titania (Λεωφ. Πανεπιστημίου 52, Τ.Κ. 10678, Αθήνα) διοργανώνεται το 9ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης e-Government Forum με κύριο θεματικό άξονα: 

«Ο Ψηφιακός και Διοικητικός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα μπροστά στις απαιτήσεις της Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών»

To 9ο e-Government Forum 2019 χωρίζεται στις εξής διακριτές συνεδριάσεις με ενδεικτικές ώρες διεξαγωγής:

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Υποχρεωτικός ο ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και η ενημέρωση των υποκειμένων πριν τη διαβίβαση απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 28.477 συνταξιούχων

Δημοσιεύθηκε η υπ΄ αρίθμ 7/2019 γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του ΝΣΚ όπου για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και της υποχρέωσης και των δυο εμπλεκόμενων Φορέων (Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΕΦΚΑ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ) να ορίσουν ΥΠΔ.

Περί διαπίστευσης, πιστοποίησης, επιμόρφωσης, συμμόρφωσης

Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 είχε, ήδη από τις 6 Φεβρουαρίου 2018, υιοθετήσει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης και είχε επισημάνει ότι η πιστοποίηση θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ευθύνης των Υ.Ε. και των Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων.