Ημερομηνία
Lawspot.gr - Οι αποφάσεις του One-Stop-Shop του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Την 25η Ιουνίου 2020 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ανήρτησε στην ιστ

2020-08-14
Πρόστιμο 275.000 λιρών, από το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO), σε φαρμακείο στο Λονδίνο.

Το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) επέβαλε πρόστιμο, 275.000 λιρών Αγγλίας, σε φαρμακείο που εδρεύει στο Λονδίνο επειδή δεν εξασφάλισε την ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών.

2020-07-07
Ισλανδική ΑΠΔΠΧ - Διοικητικό πρόστιμο 8.945 ευρώ σε σχολική μονάδα για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στις 5 Μαρτίου του 2020, η Ισλανδική ΑΠΔΠΧ αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο 1.300.000 ISK (8.945 ευρώ) στο Γυμνάσιο Breiðholt σε υπόθεση που αφορά σε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2020-05-12
25 Μαίου 2019 - Ένας χρόνος ΓΚΠΔ - Απολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε έρευνα-απολογισμό και ένα σύντομο ενημερωτικό video.

2019-05-28
Κατευθυντήριες οδηγίες υπ' αρ. 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό των κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του ΓΚΠΔ

Στις 23 Ιανουαρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δημοσίευσε το πλέον επικαιροποιημένο έως σήμερα κείμενο, κατόπιν σειράς δημοσίων διαβουλεύσεων, που αφορά στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστευση και τον προσδιορισμό των κριτηρίων πιστοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 ΓΚΠΔ

2019-02-23
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), το οποίο αντικατέστησε την Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προάγει τ

2018-12-20