Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα

Επιστολή του Προέδρου της ΑΠΔΠΧ προς τον Πρόεδρο της Βουλής, με την παράκληση να διαβιβαστεί στα κόμματα που εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα ενόψει των επικείμενων εκλογικών διαδικασιών του Μαΐου. Με το κείμενο αυτό επιχειρείται η επικαιροποίηση και η εύληπτη παρουσίαση των ρυθμίσεων της Οδηγίας 1/2010 της Αρχής.

Στο κείμενο αυτό εξειδικεύονται οι κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, που πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της προεκλογικής, από πολιτικά κόμματα, βουλευτές, ευρωβουλευτές, παρατάξεις και κατόχους αιρετών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή υποψήφιους στις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές του κοινοβουλίου της Ε.Ε. και των ΟΤΑ.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Αρχής, η πολιτική επικοινωνία είναι μια θεμιτή δραστηριότητα για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και της δημοκρατίας και επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών έχει ως στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στο έννομο συμφέρον των πολιτικών κομμάτων και στο δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.