Υπόδειγμα, σε επεξεργάσιμη μορφή, ενημερωτικού εντύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας, των εφαρμογών και των υπηρεσιών Φορέων του Δημοσίου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/679.

Το παρόν διατίθεται για ελεύθερη χρήση

Σχόλια και απορίες: info[at]dataproof.gr