Δια ζώσης Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τίτλο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων, GDPR - DPO

pamak_logo

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (νομικούς, πληροφορικούς, σύμβουλους επιχειρήσεων κ.ά.), σε ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και σε νέους επιστήμονες,  μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. 

Σκοπός του προγράμματος 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάλυση νομικών και τεχνολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του GDPR καθώς και στα πρακτικά βήματα συμμόρφωσης προς αυτόν. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση νομικών, πληροφορικών, συμβούλων επιχειρήσεων και στελεχών επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ.

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος 

Διάρκεια: 39 ώρες,  Κόστος: 420 Ευρώ  Έναρξη: 9/9/2019  Υλοποίηση: Δια ζώσης Eκπαίδευση

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος