Οι υπουργικές αποφάσεις για την απαλοιφή του Θρησκεύματος και της Ιθαγένειας από τους Απολυτήριους Τίτλους Γυμνασίων, ΓΕΛ, Μουσικών Γυμνασίων - ΓΕΛ, Καλλιτεχνικών Γυμνασίων - ΓΕΛ και Γυμνασίων - ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

pd_logo

Μετά τη δημοσίευση της υπ΄αρίθμ. 28/2019 απόφασης της ΑΠΔΠΧ και την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (Προεδρεύουσα: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος ΣτΕ) η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε πέντε Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» από τους απολυτήριους τίτλους του Γυμνασίου, του Λυκείου, των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων, των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων και των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των παρακάτω αποφάσεων 

1. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Γυμνασίου.

2. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του  Λυκείου.

3. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων.

4. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.

5. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.