gscp

Η Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας, στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), δημοσίευσε στην πλατφόρμα forma.gov.gr, την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται για  τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της.