Διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Dimoco Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ - Παρουσίαση του μοτίβου εγγραφών των συνδρομητών στις "Υπηρεσίες" της.

mindev_logo

Διοικητικό πρόστιμο επεβλήθη στην εταιρεία Dimoco Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ συνολικού ύψους 250.000,00 ευρώ σε συνέχεια αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εκατοντάδες καταγγελίες καταναλωτών για αυθαίρετες χρεώσεις. Οι πρακτικές της ως άνω εταιρείας είχαν εξοργίσει τους συνδρομητές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι έβλεπαν ξαφνικά τον αριθμό τους εγγεγραμμένο σε μια υπηρεσία με χρέωση ποσών  από 5 έως 25 ευρώ ανά μήνα. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί μήνες μέχρι ο συνδρομητής να καταλάβει το μοτίβο των εγγραφών και των χρεώσεων. Τις αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας δεν είχε ανακόψει ούτε η τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ.

Επισυνάπτουμε μερικά στιγμιότυπα τα οποία αποκαλύπτουν το μοτίβο των εγγραφών και των χρεώσεων της Dimoco Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Όπως προκύπτει από τα στιγμιότυπα η αγαπημένη ημέρα της Dimoco ήταν η 14η ημέρα κάθε μήνα.

Στις 14/10/2019 ήρθε το πρώτο μήνυμα εγγραφής. Μετά από επικοινωνία με την εταιρεία, αμέσως μετά το πρώτο μήνυμα, μας ενημέρωσαν ότι:

α) δεν υπάρχει κάποιος προϊστάμενος στην εταιρεία (εκ των υστέρων και μετά από επίμονες προσπάθειες παρουσιάστηκε η κ. Α.Τ. ως προϊσταμένη),

β) για να επικοινωνήσουμε με κάποιον υπάλληλο έπρεπε να χορηγήσουμε τη συγκατάθεσή μας  για την ηχογράφηση της τηλεφωνικής κλήσης.

Μετά το πέρας της πρώτης αυτής γνωριμίας με την Dimoco, ζητήσαμε να μας αποσταλεί το ηχητικό αρχείο της ηχογραφηθείσας συνομιλίας καθώς και πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων (ηχογράφηση) και το χρόνο διατήρησης αυτών. Ουδεμία απάντηση ήρθε. Είχαμε επιπλέον ζητήσει την αποστολή των στοιχείων των εταιρειών οι οποίες διαχειρίζονται τις εφαρμογές (υπηρεσίες περιεχομένου) PLAYLAND και MOBIWORLD για τις οποίες η Dimoco (ως προστηθείς - εκτελών την επεξεργασία) είχε αναλάβει τον επαγγελματικό χειρισμό των αιτημάτων πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου.

DIMOCO_14_10
Αυθαίρετη πρώτη εγγραφή συνδρομητή στις 14-10-2019,ώρα 15:37, στην υπηρεσία PLAYLAND και διαγραφή μετά από επικοινωνία με την εταιρεία στις 15:44.
DIMOCO_10
Αυθαίρετη εγγραφή του ίδιου συνδρομητή στις 29 και 31-10-2019, στις υπηρεσίες PLAYLAND και MOBIWORLD και διαγραφή μετά από επικοινωνία με την εταιρεία.
DIMOCO_14_11
Αυθαίρετη εγγραφή του ίδιου συνδρομητή στις 14-11-2019, και στις 14-12-2019 στην υπηρεσία PLAYLAND και διαγραφή μετά από επικοινωνία με την εταιρεία.
DIMOCO_14_1
Αυθαίρετη εγγραφή του ίδιου συνδρομητή στις 14-1-2020, στην υπηρεσία PLAYLAND και διαγραφή μετά από επικοινωνία με την εταιρεία.
DIMOCO_14_2
Αυθαίρετη εγγραφή του ίδιου συνδρομητή στις 14-2-2020, στην υπηρεσία PLAYLAND και διαγραφή μετά από επικοινωνία με την εταιρεία.

 

Επισυνάπτεται, σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δελτίο Τύπου της Ένωσης Καταναλωτών "Η Ποιότητα της Ζωής".