Προσωπικά δεδομένα και COVID-19: Διαδικτυακή συζήτηση από το ελληνικό παράρτημα της IAPP.

iapp logo

Tο ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας (International Association of Privacy Professionals) διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα προστασίας δεδομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

Στη συζήτηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 18:30, θα συμεμετέχει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, κ. Δημήτρης Ζωγραφόπουλος. 

Οι εισηγήσεις θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα: 

  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Covid-19: Εξελίξεις σε Παγκόσμιο Επίπεδο - Αλέξανδρος Μανουσάκης.
  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Covid-19: Η Προσέγγιση της ΕΕ (Ρυθμιστικές Εξελίξεις και Πλαίσιο Ανωνυμοποίησης Δεδομένων) - Αριάννα Σέκερη.
  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Covid-19 εντός της Επιχείρησης - Αντώνης Μπρούμας.
  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Covid-19: Μέτρα Ασφάλειας και Εμπιστευτικότητας στην Τηλεργασία - Δήμητρα Ξηντάρα. 

Για τα μέλη της IAPP δίνονται 1.5 μονάδες (credits) CPE για τις πιστοποιήσεις CIPP/A, CIPP/C, CIPP/E, CIPP/US, CIPPM και CIPP/A και CIPT. 

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.  Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής εδώ.