dpa_logo

Κατά την είσοδο καταγγέλουσας στην πύλη του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (εφεξής «401 ΓΣΝΑ») της ζητήθηκε να επιδείξει την ταυτότητα μέλους οικογενείας ε.α. στρατιωτικού, παρακρατήθηκε το δελτίο της αστυνομικής της ταυτότητας μέχρι την έξοδό της από το χώρο του Νοσοκομείου και, τέλος, καταγράφηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της σε ημερήσιο δελτίο στοιχεία της αστυνομικής της ταυτότητας.

Με αφορμή την καταγγελία η ΑΠΔΠΧ: α) απέρριψε  ως  αβάσιμο  τον  ισχυρισμό - ένσταση του  401  Γενικού  Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών ότι δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 5 τελ. εδάφιο ν. 4624/2019 η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί της καταγγελίας της Α σε βάρος του καθόσον αφορά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται για τις δραστηριότητες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, β) απέρριψε ως αβάσιμη την καταγγελία της Α κατά του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών και έκρινε ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι νόμιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 παρ. 1 στοιχ.ε ́και 9 παρ. 2 στοιχ. ζ ́ ΓΚΠΔ 2016/679.

Έκρινε επίσης ότι ο ορισμός ενός μόνο ΥΠΔ ή/και γραφείο ΥΠΔ στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για όλες τις πάσης φύσεως υπηρεσίες και αρμοδιότητες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των εποπτευόμενων φορέων του, δεν αρκεί για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του και ως προς το 401 ΓΣΝΑ, για το οποίο  απαιτείται ο ορισμός ΥΠΔ αυτοτελώς, δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιο φορέα, που έχει ως κύρια δραστηριότητα τη συστηματική παρακολούθηση φυσικών προσώπων σε μεγάλη κλίμακα  (παροχή  υπηρεσιών  υγείας σε  ασθενείς)  και  αφορά  σε  επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μεγάλη κλίμακα (δεδομένα υγείας  ασθενών).

Κατόπιν  των ανωτέρω ,η  Αρχή, έκρινε  ότι  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση προσήκει η άσκηση της διορθωτικής εξουσίας κατά το άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. δ ́ ΓΚΠΔ με την  επιβολή  ως  πρόσφορου διορθωτικού μέτρου  την  επιβολή  στο 401 ΓΣΝΑ της υποχρέωσης ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.