ΕΕΤΤ - Με ρητή και άμεση συγκατάθεση, του χρήστη, η εγγραφή σε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Το ΦΕΚ της απόφασης.

Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου μας και μετά από πληθώρα μηνυτήριων αναφορών και καταγγελιών για τις παράνομες πρακτικές των εταιρειών που παρέχουν Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (5ψήφια) ως και τις απαράδεκτες πρακτικές των εταιρειών που διαχειρίζονται τις εγγραφές - διαγραφές των χρηστών - θυμάτων (βλ. Dimoco), δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 923/12/20 (ΦΕΚ 651 Β/28-2-2020 απόφαση της ΕΕΤΤ με θέμα: Τροποποίηση της ΑΠ ΕΕΤΤ 578/29/28.09.2010 (ΦΕΚ 1651/Β'/15.10.2010) «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης».