ΑΠΔΠΧ - Δελτίο Τύπου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19.

Η Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Η Αρχή»), αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, από την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 (εφεξής «ο κορωνοϊός»), τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις εκδοθείσες Πράξεις

DPO: Προδικαστικά ερωτήματα για τις προϋποθέσεις παύσης και τη σύγκρουση καθηκόντων.

Επιμέλεια: Δημήτρης Βέρρας. Δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπ’ αριθμ. C-453/21 αίτηση προδικαστικής απόφασης για την ερμηνεία διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

ΑΠΔΠΧ - Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ΝΠΔΔ για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους.

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά ΝΠΔΔ για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος σε τρίτους χωρίς νόμιμη βάση και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του τελευταίου για τον σκοπό της περαιτέρω επεξεργασίας και διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα παραβίαση του άρθρου 14 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 ΓΚΠΔ καθώς και της αρχής της νόμιμης, αντικειμενικής και διαφανούς επεξεργασίας κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

ΑΠΔΠΧ - Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της τηλεργασίας.

Σε συνέχεια της απόφασης 5/2020, με την οποία εκδόθηκαν Κατευθυντήριες Γραμμές αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του κορωνοϊού COVID-19, των Κατευθυντήριων Γραμμών 2/2020 για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο της τηλεργασίας και της Οδηγίας

Πέμπτη 24.6.2021 17:00 μ.μ – 20:30 μ.μ. - Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο σχετικά με το Aπόρρητο, την Κοινωνία και την Καινοτομία.

Την Πέμπτη, 24.6.2021, θα πραγματοποιηθεί ετήσιο Διεθνές Συνέδριο το οποίο θα σηματοδοτήσει την έναρξη των δραστηριοτήτων του Προεδρείου Διακυβέρνησης Δεδομένων της Google για τη νότια Ε.Ε. (South EUGoogle Data Governance Chair). 

Συμμετέχοντες ομιλητές:

Νομιμότητα της επιβολής τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού σε μαθητές (ΠροεδρΔΠρΧαν 19/2021).

Το Δικαστήριο (ΠροεδρΔΠρΧαν 19/2021) αποφάσισε την απόρριψη των αντιρρήσεων κατά της απόφασης Διευθύντριας Λυκείου, δυνάμει της οποία απαγόρευσε στην εν λόγω μαθήτρια να παρακολουθήσει δια ζώσης μαθήματα, χωρίς την επίδειξη των αποτελεσμάτων αρνητικού τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού.

Εκδήλωση - Η ορθή περιήγηση στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και ποινική αντιμετώπιση της απάτης σε αυτόν.

Η Ερευνητική Ομάδα Δικαίου και Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο:

«Η ορθή περιήγηση στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και ποινική αντιμετώπιση της απάτης σε αυτόν».

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι:

ΑΠΔΠΧ - Δελτίο Τύπου για τη συμπλήρωση 3 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια από τις 25/5/2018, την ημερομηνία ορόσημο για την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η οποία σηματοδότησε θετικές εξελίξεις για το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρά την ανάδυση πρόσθετων προκλήσεων. Η σημασία του Κανονισμού αναδεικνύεται και κατά την παρούσα περίοδο, στο πλαίσιο των δεδομένων που δημιουργήθηκαν λόγω της παγκόσμιας πανδημίας.

Η διοικητική και δικαστική προσφυγή των άρθρων 77 και 79 ΓΚΠΔ τίθεται στην ερμηνευτική κρίση του Δικαστηρίου της ΕΕ.

[Υπόθεση C-132/21, ΒΕ κατά Ουγγρικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων]

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βουδαπέστης ζητά από το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου να δώσει ερμηνευτική διέξοδο σε υπόθεση διαφωνίας των πολιτικών δικαστηρίων με την αρμόδια ουγγρική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Datenschutz Berlin - Οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (DPO) δεν αποτελούν μέρος της «εξυπηρέτησης πελατών» σε μία εταιρεία.

Οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) δεν πρέπει να αποτελούν μέρος της "εξυπηρέτησης πελατών" σε μία εταιρεία, επισημαίνει σε έκθεσή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων του Βερολίνου.

Όπως επισημαίνει η γερμανική Αρχή, σε ορισμένες εταιρείες, τα αιτήματα προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων δεν διαβιβάζονται απευθείας ή όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και σε άλλα τμήματα, ιδίως στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.